PATRONI HONOROWI

Małopolska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa w Krakowie


Oddział Małopolski Polskiego Związku
Inżynierów i Techników BudownictwaPATRONI MEDIALNI

              
              
              

              

              

PARTNERZY JUBILEUSZU WIL              

              
                    

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
www.wil.pk.edu.pl
ul. Warszawska 24   |   31-155 Kraków   |   wil@pk.edu.pl

AKTUALNOŚCIJUBILEUSZWYDARZENIAKONFERENCJEGALERIAPATRONI I PARTNERZY