WYDARZENIA

Wydarzenia naukowe


Jubileusz 80. urodzin Profesora Janusza Orkisza

W dniu 10 października 2014 roku odbędzie się Jubileusz 80. urodzin Profesora Janusza Orkisza, połączony z zebraniem dwóch Sekcji PAN: Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej oraz Sekcji Metod Obliczeniowych i Optymalizacji Komitetu Mechaniki. Profesor Janusz Orkisz jest jednym z wybitnych naukowców swego pokolenia w dziedzinie metod obliczeniowych mechaniki, współautorem wielu oryginalnych prac, m.in. na temat uogólnionej metody różnic skończonych i metod bezsiatkowych, fizycznie uzasadnionej metody opracowania wyników pomiarów eksperymentalnych oraz bezpośredniego podejścia do oszacowania naprężeń resztkowych.

70-lecie Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

W dniu 17 czerwca br. odbędą się uroczystości związane z 70-leciem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. W ramach obchodów planowane jest uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z udziałem przedstawicieli władz miasta, świata nauki i otoczenia gospodarczego.

Ramowy program uroczystości przedstawia się następująco:
 • 11.00: Otwarcie posiedzenia Rady WIL PK
             Przywitanie zaproszonych gości
             Wystąpienia okolicznościowe
             Teraźniejszość i przyszłość WIL – wystąpienie Dziekana WIL
             Wydział oczami studentów – wystąpienie Wydziałowej Rady Samorządu Studentów
 • 12.30-13.00: Przerwa
 • 13.00: Oferta Wydziału dla otoczenia gospodarczego - prezentacja jednostek wydziałowych
             Wystąpienia przedstawicieli Rady Przedsiębiorców oraz podmiotów gospodarczych
 • 15.00: Zakończenie uroczystego posiedzenia Rady WIL PK

      

Wydarzenia integracyjne


Dzień BIM

Dzień BIM zostanie zorganizowany w dniu 21 maja 2015 roku przez Instytut L-3 we współpracy z BIM-Klastrem. Celem tego dnia na PK jest stworzenie ram dla spotkania wszystkich osób zainteresowanych praktycznym wdrażaniem i stosowaniem technologii BIM (Building Information Modelling) w projektowaniu, wykonawstwie, zarządzaniu przedsięwzięciami budowlanymi i dydaktyce, zaprezentowanie jej aktualnego stanu rozwoju i możliwości najnowszych wersji oprogramowania.

Happening Rowerowy

Happening Rowerowy zostanie zorganizowany przez Instytut L-2 WIL we współpracy z Samorządem Studentów w dniu 27 maja 2015 roku. Podczas tego wydarzenia przewiduje się m.in.: prezentacje promujące podróże rowerowe, debatę na temat tego, czy Kraków jest miastem przyjaznym rowerom, serwis rowerowy, znakowanie rowerów przez policję, liczne konkursy z nagrodami.Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
www.wil.pk.edu.pl
ul. Warszawska 24   |   31-155 Kraków   |   wil@pk.edu.pl

AKTUALNOŚCIJUBILEUSZWYDARZENIAKONFERENCJEGALERIAPATRONI I PARTNERZY