JUBILEUSZ

Wydawnictwo Jubileuszowe PK


W ramach Jubileuszu 70-lecia Politechniki Krakowskiej opracowane zostało wydawnictwo jubileuszowe pt.: Politechnika Krakowska w latach 1945-2015. Książka ta obejmuje część historyczną dotyczącą całej uczelni oraz przeglądową, poświęconą osiągnięciom poszczególnych Wydziałów PK. Wydanie Jubileuszowe ma na celu wyeksponowanie historii i osiągnięć Wydziałów oraz całej Uczelni, a także prezentację planów rozwoju na przyszłość.

Monografie naukowe WIL w Wydawnictwie PK (w języku angielskim)


W związku z Jubileuszem planowane jest wydanie sześciu monografii w języku angielskim, prezentujących najważniejsze osiągnięcia naukowo-badawcze pracowników Wydziału Inżynierii Lądowej. Wszystkie części posiadać będą tytuł przewodni Recent Advances in Civil Engineering, natomiast poszczególne części obejmować będą następujące zagadnienia szczegółowe:
 • Building Materials and Building Physics,
 • Building Structures,
 • Road Engineering and Transportation,
 • Mechanics of Materials and Structures,
 • Computational Methods,
 • Construction Management.

Udział Samorządu Studentów WIL


W ramach Jubileuszu planowane są następujące przedsięwzięcia współorganizowane przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów WIL:
 • Mikołajki - Akcja charytatywna polegająca na zbieraniu przez studentów pieniędzy na prezenty dla dzieci z domów dziecka w Krakowie. Kwesta jest prowadzona na przełomie listopada i grudnia, a finał akcji rozgrywa się w dniu 6 grudnia każdego roku.
 • Bal Lądowca - Spotkanie integracyjne studentów Wydziału Inżynierii Lądowej organizowane w trakcie karnawału, zwyczajowo w połowie stycznia. Tradycyjnie jest to swoiste "pożegnanie" studentów 5 roku przed opuszczeniem przez nich naszego wydziału.
 • Półmetek WIL - Impreza integracyjna studentów II roku WIL organizowana na przełomie stycznia i lutego. Zgodnie z nazwą jest ona skierowana przede wszystkim do studentów 2 i 3 roku, którzy w tym okresie ukończyli już połowę planowanej nauki.
 • Dzień Otwarty WIL - Inicjatywa mająca na celu zapoznanie licealistów z WIL oraz PK. Oprowadzanie po Wydziale, prezentacja kierunków studiów oraz zapoznanie z działalnością studencką ma miejsce końcem marca.
 • Rajd PK - Tradycyjna majówka studentów Politechniki odbywająca się w długi weekend z początkiem maja. Czterodniowa impreza obfituje w wiele ciekawych wydarzeń m.in.: piesze wędrówki po górach, gry i zabawy na terenie rajdu oraz wielki plenerowy koncert z udziałem gwiazd polskiej sceny rozrywkowej.
 • Dzień Lądowca – Studenckie święto Wydziału odbywające się na przełomie maja i czerwca. W trakcie całego dnia dla studentów oraz uczestników przewidziane jest wiele wydarzeń m.in.: warsztaty, prelekcje oraz konkursy z nagrodami.

      


Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
www.wil.pk.edu.pl
ul. Warszawska 24   |   31-155 Kraków   |   wil@pk.edu.pl

AKTUALNOŚCIJUBILEUSZWYDARZENIAKONFERENCJEGALERIAPATRONI I PARTNERZY