AKTUALNOŚCI

Główne obchody 70-lecia Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

17 czerwca 2015, Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze PK „Działownia"


17 czerwca br. odbyły się uroczystości związane z 70-leciem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. W ramach obchodów odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z udziałem przedstawicieli władz miasta, świata nauki i otoczenia gospodarczego.
Konferencja MATBUD 2015

22-24 czerwca 2015, Pawilon Konferencyjny „Kotłownia”


W dniach 22-24 czerwca na Politechnice Krakowskiej odbyła się VII Konferencja Naukowo-Techniczna Zagadnienia Materiałowe w Inżynierii Lądowej MATBUD 2015 (www.matbud.edu.pl). Celem konferencji była prezentacja wyników najnowszych badań z zakresu technologii i właściwości różnych grup materiałów budowlanych, stworzenie forum dla wymiany informacji oraz doświadczeń, a także dla ewentualnego podejmowania realizowanych wspólnie zadań badawczych.

Zobacz galerię zdjęć z wydarzenia


Konferencja Creative Construction 2015

21-24 czerwca 2015, Novotel Kraków Centrum


W dniach 21-24 czerwca odbyła się konferencja Creative Construction Conference 2015 (www.creative-construction-conference.com). Organizatorem „lokalnym” konferencji był Instytut L-3. Szeroki zakres konferencji obejmował m.in. zarządzanie, rozwiązania technologiczne, materiałowe w budownictwie, BIM i wiele innych.

Zobacz galerię zdjęć z wydarzenia


Dzień Lądowca i Happening Rowerowy

27 maja 2015, Kampus Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej


Jak co roku, pod koniec maja odbył się "Dzień Lądowca", czyli spotkanie studentów Wydziału Inżynierii Lądowej okraszone prezentacjami kół naukowych, konkursami i piknikiem na głównym kampusie uczelni. Tym razem, wydarzenie połączone było z happeningiem rowerowym, w ramach którego odbyła się debata z udziałem przedstawicieli Policji na temat tego, czy Kraków jest miastem przyjaznym rowerzystom. Zwieńczeniem happaningu był konkurs "Rowerowi Milionerzy", podczas którego uczestnicy wraz z niewielką pomocą zgromadzonej publiczności odpowiadali na pytania związane z komunikacją i turystyką rowerową.

Zobacz film z wydarzenia


Konferencja Dzień BIM

21 maja 2015, Międzywydziałowe Centrum Edukacyjno-Badawcze PK „Działownia”


21 maja w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym PK „Działownia” odbyła się konferencja "Dzień BIM", której celem było przedstawienie aktualnych trendów związanych z technologią BIM (Building Information Modeling). Była to doskonała okazja do spotkania się specjalistów związanych z tą technologią z pracownikami uczelni odpowiedzialnymi za proces dydaktyczny o nią oparty.

W trakcie konferencji dyskutowano między innymi nad rolą technologii BIM na świecie i w Polsce w świetle raportów i badań, wymogach technicznych w zagranicznych zamówieniach publicznych, wdrożeniami technologii BIM w krajowych przedsiębiorstwach oraz zastosowaniu jej jako narzędzia do utrzymania i aktualizacji informacji na temat budowli od jej projektowania do momentu wycofania z użytkowania.

Zobacz film z wydarzenia


Konferencja Naukowo-Techniczna KS2015 Konstrukcje Sprężone

16-17 kwietnia 2015, Galeria „Gil”


Konferencja Naukowo-Techniczna KS2015 Konstrukcje Sprężone (www.ks2015.pk.edu.pl), odbyła się jako jedno z wydarzeń naukowych w ramach jubileuszu 70-lecia Politechniki Krakowskiej i Wydziału Inżynierii Lądowej w dniach 16-17 kwietnia. Organizatorem konferencji była Pracownia Konstrukcji Sprężonych Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych.

Tematyka Konferencji obejmowała zagadnienia związane z konstrukcjami sprężonym, a tematem wiodącym Konferencji były płyty sprężone. Zagadnieniom ich projektowania i realizacji poświęcona była specjalna sesja. W ramach tematyki konferencji omówiono zagadnienia związane z teorią, projektowaniem i realizacją płyt stropowych, fundamentowych oraz betonowych nawierzchni drogowych.

Zobacz galerię zdjęć z wydarzenia


V Ogólnopolska Konferencja Budowlana Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER 2015

10-12 kwietnia 2015, Pawilon Konferencyjny „Kotłownia”


W dniach 10-12 kwietnia na Politechnice Krakowskiej odbyła się już po raz piąty konferencja EUROINŻYNIER. Celem Konferencji jest spotkanie studentów i doktorantów Uczelni technicznych z całej Polski, mających głębsze spojrzenie na ciekawe zagadnienia z dziedziny budownictwa oraz chcących zaprezentować swoją pracę na forum ogólnopolskim.

Konferencja jak co roku poświęcona była tematyce „Nowoczesne projektowanie i realizacja konstrukcji budowlanych” obejmującej konstrukcje żelbetowe, stalowe, drewniane, murowane i sprężone (w zakresie ich projektowania, konstruowania, wzmacniania, rewitalizacji), a także zagadnieniom wykonawczym i materiałowym.

Zobacz galerię zdjęć z wydarzenia


Konferencja „Problemy podziemnej komunikacji miejskiej w Krakowie

5-6 marca 2015, Pawilon Konferencyjny „Kotłownia” oraz Galeria „Gil”


Politechnika Krakowska zaprosiła do debaty o metrze w Krakowie najwybitniejszych specjalistów tematu - urbanistów, inżynierów systemów komunikacyjnych oraz ekspertów w projektowaniu, budowie i eksploatacji metra. W czwartek i piątek (5-6 marca) obradowali oni na PK podczas II Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy podziemnej komunikacji miejskiej w Krakowie”, a wnioski z obrad przekazane zostały władzom miasta.

Zobacz galerię zdjęć z wydarzenia


Dzień Otwarty Wydziału Inżynierii Lądowej 2015

7 lutego 2015, Pawilon Konferencyjny „Kotłownia” oraz Galeria „Gil”


W sobotę, 7 lutego, w Galerii "GIL” Wydział Inżynierii Lądowej PK zorganizował już po raz ósmy Dzień Otwarty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz absolwentów studiów I stopnia.

Uczestników tradycyjnie powitał Dziekan Wydziału – Prof. Tadeusz Tatara, a Prodziekan Wydziału - Prof. Joanna Dulińska przedstawiła bogatą ofertę dydaktyczną na kierunkach Budownictwo, Budownictwo w języku angielskim Transport oraz Gospodarka przestrzenna.

Prezentacje multimedialne dotyczące swojej działalności przygotowały Koła Naukowe, Jednostki Wydziału oraz Samorząd Studentów. Przedstawicielka Akademickiego Związku Sportowego zaprezentowała różnorodne możliwości dla osób lubiących ruch i rywalizację sportową. Potencjalni kandydaci na studia mogli pobrać szeroką gamę materiałów informacyjnych i promocyjnych i wziąć udział w konkursach, wygrywając atrakcyjne nagrody. Interesującym punktem było również zwiedzanie Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego - jednego z największych projektów realizowanych w ostatnich latach przez Wydział Inżynierii Lądowej.

Zobacz film i galerię zdjęć z wydarzenia


Bal Lądowca 2015

16 stycznia 2015, Hotel "Aspel"


Jak co roku, Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego zorganizowała spotkanie integracyjne studentów Wydziału Inżynierii Lądowej - "Bal Lądowca", które odbyło się 16 stycznia w krakowskim hotelu "Aspel". Było to wyjątkowe wydarzenie, które idealnie podsumowało pięć lat nauki. Uroczystego otwarcia balu dokonał gość honorowy - Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej - prof. Tadeusz Tatara.

Zabawa trwała do białego rana, a studenci bawaili się przy dobrej muzyce serwowanej przez zaproszonego DJa. Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego WIL zadbała również o wiele dodatkowych atrakcji w postaci gier i zabaw integracyjnych.

Zobacz galerię zdjęć z wydarzenia


Jubileusz 80. urodzin Profesora Janusza Orkisza

10 października 2014, Sala Senacka Politechniki Krakowskiej


W dniu 10 października 2014 roku odbył się Jubileusz 80. urodzin Profesora Janusza Orkisza, połączony z zebraniem dwóch Sekcji PAN: Sekcji Mechaniki Konstrukcji i Materiałów Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej oraz Sekcji Metod Obliczeniowych i Optymalizacji Komitetu Mechaniki.

Profesor Janusz Orkisz jest jednym z wybitnych naukowców swego pokolenia w dziedzinie metod obliczeniowych mechaniki, współautorem wielu oryginalnych prac, m.in. na temat uogólnionej metody różnic skończonych i metod bezsiatkowych, fizycznie uzasadnionej metody opracowania wyników pomiarów eksperymentalnych oraz bezpośredniego podejścia do oszacowania naprężeń resztkowych.

Zobacz galerię zdjęć z wydarzenia


Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
www.wil.pk.edu.pl
ul. Warszawska 24   |   31-155 Kraków   |   wil@pk.edu.pl

AKTUALNOŚCIJUBILEUSZWYDARZENIAKONFERENCJEGALERIAPATRONI I PARTNERZY